Ultimate Compound – Meguiars

Ultimate Compound – Meguiars

Meguiar’s har revolutionerat rubbing- och polishprodukter med vår Ultimate Compound™.
Vår helt nya slipande teknologi avlägsnar snabbt och effektivt grövre oxidering, repor, skador efter fågelspillning och andra nedåtgående defekter i lacken medan du polerar ytan till en spegelblank finish.

318 kr

Ultimate Compound – Meguiars

Meguiar’s har revolutionerat rubbing- och polishprodukter med vår Ultimate Compound™.
Vår helt nya slipande teknologi avlägsnar snabbt och effektivt grövre oxidering, repor, skador efter fågelspillning och andra nedåtgående defekter i lacken medan du polerar ytan till en spegelblank finish.  Tvärtemot traditionella rubbingar som förstör ytan, ger vår helt nya, mikroslipande produkt oavsett lack, en häpnadsväckande klar yta som är fri från repor, matthet och poler-rosor oavsett om du arbetar för hand eller med en oscillerande polermaskin. Ultimate Compound är det perfekta valet för att iordningställa din lack inför ditt val av favoritvaxet från Meguiar’s.

Produkten är prisad som testvinnare av bilsport.se!

( Information om varningsetikett:

Varning
Faroangivelser
H315 Irriterar huden
H373 Kan orsaka organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P260 Inandas inte ångor eller sprej
P280 Använd skyddskläder och skyddshandskar
P314 Sök läkarhjälp vid obehag
P501 Innehållet och behållaren lämnas till kommunens insamlingsställe för farligt avfall )

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Ultimate Compound – Meguiars”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
Rulla till toppen