MIPA thinner ESI för 1K ESI zink dammgrundfärg Hög zink, 5 liter.

MIPA thinner ESI för 1K ESI zink dammgrundfärg Hög zink, 5 liter.

MIPA thinner ESI för 1K ESI zink dammgrundfärg Hög zink, 5 liter.

659 kr

MIPA thinner ESI för 1K ESI zink dammgrundfärg Hög zink, 5 liter.

MIPA thinner ESI för 1K ESI zink dammgrundfärg Hög zink.

Innehåll: 5 liter

Varningar enligt CLP-förordningen

GHS02: LågaFara
GHS07: tjockt utropsteckenFara
GHS08: HälsofaraFaraFara
  • H226: Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315: Orsakar hudirritation.
  • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H373: Kan orsaka skador på organ (ange alla påverkade organ, om kända) genom långvarig eller upprepad exponering (ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att inga andra exponeringsvägar orsakar faran).

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”MIPA thinner ESI för 1K ESI zink dammgrundfärg Hög zink, 5 liter.”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
Rulla till toppen