MIPA silikonborttagningsmedel

MIPA silikonborttagningsmedel

Silikonborttagningsmedel för avfettning och rengöring av ytor avsedda för målning.

179 kr648 kr

MIPA silikonborttagningsmedel

Mipa Silicone Remover är ett CHC-fritt rengörings- och avfettningsmedel för alla metalliska och polymera material.
Applicering kan göras med borste, borste, torka, svamp och genom sprutning.
Dess höga effektivitet och kvalitet säkerställer rationell användning.

VOC-lagstiftning:
EU-gränsvärde för produkten (Kat. B/a): 850g/l (2007). Denna produkt innehåller maximalt 743g/l VOC

Spara vid köp i 5 liters behållare!

Varningar enligt CLP-förordningen

GHS02: LågaFara
GHS07: tjockt utropsteckenFara
GHS08: HälsofaraFara
GHS09: Miljö
  • H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H336 Kan orsaka dåsighet och yrsel.
  • H411 ​​Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
volym

1L, 5L

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”MIPA silikonborttagningsmedel”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
Rulla till toppen