1K akryl klarlack UV-beständig 1 liter.

 1K akryl klarlack UV-beständig 1 liter.

1k klarlack med UV-skydd. Som topplack för tvåskiktsmålning. Särskilt lämplig för baslackens dagsljusfärger!
Bra väderbeständighet och bensinbeständighet med kort exponeringstid.

Varningar enligt CLP-förordningen

GHS02: LågaFara
GHS07: tjockt utropsteckenFara
GHS08: HälsofaraFara
  • H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315: Orsakar hudirritation.
  • H317 kan orsaka allergiska reaktioner på din hud.
  • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336 Kan orsaka dåsighet och yrsel.
  • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

406 kr

1K akryl klarlack UV-beständig 1 liter.

1K akryl klarlack med UV-skydd. Som topplack för tvåskiktsmålning. Särskilt lämplig för baslackens dagsljusfärger!
Bra väderbeständighet och bensinbeständighet med kort exponeringstid.

Innehåll: 1 liter färdig att spraya

Färg : färglös

Vid 4bar med 1,5 mm munstycke i 2-3 rätter med 5-10min. Måla mellan avluftningsperioderna.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”1K akryl klarlack UV-beständig 1 liter.”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
Rulla till toppen