MIPA 1K Adhesion Promoter Special Adhesion Promoter Transparent, 1 liter.

MIPA 1K Adhesion Promoter Special Adhesion Promoter Transparent, 1 liter.
Färglöst, universellt applicerbart 1K bindemedel för stål, aluminium, galvaniserade underlag, rostfritt stål, icke-järnmetaller, pulverlackeringar och de plaster som vanligtvis används inom fordonssektorn

563 kr

MIPA 1K Adhesion Promoter Special Adhesion Promoter Transparent, 1 liter.

Mipa 1K-Haftpromoter är en helt färglös, universellt användbar plastprimer för användning på vanliga bilplaster (t.ex. PP-EPDM, ABS, PC, ABSPC, PMMA, PA, PUR, PVC, GfK).
Tack vare den speciella sammansättningen är vidhäftning till andra svåra ytor också möjlig utan föregående slipning. Den kan användas på stål, aluminium (även polerade eller anodiserade), galvaniserade ytor, rostfritt stål (även polerade), icke-järnmetaller (även polerade), förkromade ytor, pulverlackeringar och KTL-beläggningar.

1K vidhäftningsfrämjare ger mycket tidsbesparingar genom snabbtorkning och kan målas över, samt sparar på sliparbete. Kan målas över med Mipa 1K och 2K topplack.
Mipa 1K-Haftpromoter är färglös och UV-stabil och kan därför även målas över med alla Mipa klarlacker.

Innehåll: 1 liter

Täckning: 8 – 10m² / L

Färg : färglös, klar

Blandningsförhållande: klar att spruta

Sprayviskositet 20°C: 12 – 15s 4mm DIN
Bearbetning Spraytryck: luft/flödeskopp vid 1,6 – 2bar
Spraymunstycke: 1,2 – 1, 3 mm
sprayskikt: 1
lager tjocklek / torr film: 3-5µm, applicera inte tjocka lager
Avluftningstid: ca 10 min.
Torkning: kan sprayas över vid en objekttemperatur på 20°C efter 10 minuter.
Bearbetningsförhållanden: Från +10 °C och upp till 75 % relativ luftfuktighet.

Varningar enligt CLP-förordningen

GHS02: LågaFara
GHS07: tjockt utropsteckenFara
GHS08: HälsofaraFaraFara
  • H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315: Orsakar hudirritation.
  • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336 Kan orsaka dåsighet och yrsel.
  • H373: Kan orsaka skador på organ (ange alla påverkade organ, om kända) genom långvarig eller upprepad exponering (ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att inga andra exponeringsvägar orsakar faran).
  • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”MIPA 1K Adhesion Promoter Special Adhesion Promoter Transparent, 1 liter.”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
Rulla till toppen